KLIENT KUPUJĄCY

Zakup nieruchomości, to wbrew pozorom niełatwy proces. Czasem trudna decyzja wyboru czy wreszcie czasochłonny proces poszukiwania nieruchomości spełniającej oczekiwania.

Potrzebujesz pomocy, wsparcia, porady, weryfikacji dokumentów przy zakupie nieruchomości w zależności od etapu na którym jesteś??

Nie masz czasu na poszukiwania, weryfikację stanu faktycznego z ofertowym?

Mamy dla Ciebie propozycję.

Oferujemy trzy formy współpracy przy zakupie.

 1. PAKIET Quality KONSULTACJA

   1. Informacje o podstawowych dokumentach
   2. Informacje gdzie takie dokumenty można uzyskać/zweryfikować
    • wyjaśnienie zapisów mających wpływ na stan własności np. służebność, renta planistyczna, kwestie obciążeń nieruchomości – kredyty, zajęcia komornicze
   3. Informacja jakich dodatkowych dokumentów w zależności od sytuacji można żądać od sprzedającego

   Cena konsultacji 369 zł brutto

 2. PAKIET Quality ASYSTA

   1. Udział z kupującym w prezentacji wybranej przez kupującego nieruchomości
   2. Przygotowanie analizy rynku celem wydania opinii nt. realnej ceny nieruchomości.
   3. Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości:
    • sprawdzenie ksiąg wieczystych,
    • sprawdzenie wypisu z rejestru gruntów,
    • wyjaśnienie wszelkich zapisów mających wpływ na stan własności np. służebność, renta planistyczna, kwestie obciążeń nieruchomości – kredyty, zajęcia komornicze
   4. Informacja jakich dokumentów można żądać od sprzedającego.
   5. Obecność przy umowie kupna – sprzedaży.
   6. Obecność przy przekazaniu nieruchomości – sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego.

   Cena*: 2% ostatecznie uzyskanej ceny nieruchomości nie mniej niż 2000 zł

 3. PAKIET Quality PREMIUM

    1. Poszukiwanie nieruchomości wg. ustalonych kryteriów
    2. Przygotowanie analizy rynku celem wydania opinii nt realnej ceny nieruchomości
    3. Prezentacja nieruchomości kupującemu drogą mailową
    4. Udział w oględzinach wybranych nieruchomości
    5. Weryfikacja stanu prawnego nieruchomości:
     • sprawdzenie ksiąg wieczystych,
     • sprawdzenie wypisu z rejestru gruntów,
     • wyjaśnienie wszelkich zapisów mających wpływ na stan własności np. służebność, renta planistyczna, kwestie obciążeń nieruchomości – kredyty, zajęcia komornicze
     • inne zależnie od sytuacji
    6. Informacja jakich dokumentów można żądać od sprzedającego.
    7. Wsparcie przy negocjacjach..
    8. Ustalenie najkorzystniejszych warunków transakcji.
    9. Współpraca z notariuszem i doradcą finansowym.
    10. Obecność przy umowie kupna – sprzedaży.
    11. Obecność przy przekazaniu nieruchomości – sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego.

  Czas trwania umowy 2-4 miesiące.
  Cena : 3% ostatecznej ceny nieruchomości.
  Z czego za każdy miesiąc pracy od 500zł do 1000 zł pobierany po zakończeniu danego miesiąca.
  W momencie finalizacji transakcji wpłacone kwoty przechodzą na poczet wynagrodzenia.

*cena dotyczy jednorazowej usługi dla wybranej przez kupującego nieruchomości