NAJEM – co to właściwie jest?

„Wynajmę mieszkanie” – tzn. wynajmę komuś czy sam poszukuję mieszkania do zamieszkania?

Pytanie banalne ale istotne i jak pokazuje moje doświadczenie w pracy na rynku najmu – często mylone.

A więc kim właściwie jest WYNAJMUJĄCY a kim NAJEMCA? I co to właściwie jest ten NAJEM.

WYNAJMUJĄCY to osoba posiadająca prawo do dysponowania mieszkaniem, które zamierza przeznaczyć na wynajem i czerpać zyski z tytułu UMOWY NAJMU.

NAJEMCA to osoba, która szuka mieszkania, w którym będzie mogła, odpłatnie tj. płacąc Wynajmującemu tzw. CZYNSZ NAJMU oraz uiszczając tzw. OPŁATY EKSPLOATACYJNE – zamieszkać.

A zatem WYNAJMUJĄCY to ktoś kto lokalem dysponuje, a NAJEMCA to ktoś kto lokalu poszukuje.

Skoro nie ma już żadnych wątpliwości kto jest kim to czas by nazwać relację łączącą ww. UCZESTNIKÓW RYNKU NAJMU. Relacja ta to nic innego jak NAJEM.

Ale NAJEM to także:

– pomysł na biznes

– zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych

– brak kredytu i poczucie wolności

 

NAJEM JAKO POMYSŁ NA BIZNES

Dla właściciela, który osiąga pasywne przychody z tytułu comiesięcznego czynszu najmu, NAJEM przestaje być tylko relacją między WYNAJMUJĄCYM a NAJEMCĄ. Zaczyna jawić się jako intratny biznes, który konsekwentnie rozwijany i dobrze zarządzany zapewni WYNAJMUJĄCEMU szeroki strumień przychodów pasywnych, a w perspektywie lat – WOLNOŚĆ FINANSOWĄ.

ZASPOKAJANIE WŁASNYCH POTRZEB MIESZKANIOWYCH

Absolwenci wyższych uczelni, którzy kształcili się poza rodzinnymi miastami, chcąc podjąć pracę w mieście, w którym ukończyli studia, stają przed problemem związanym z mieszkaniem. Odpowiedzią na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych młodych pracowników są nieruchomości na wynajem.

Nieruchomości na wynajem są również rozwiązaniem dla pracowników firm oddelegowanych na czasowy kontrakt do innego miasta oraz dla osób, które traktują pobyt w danym mieście jako etap przejściowy w swoim życiu.

Portfel mieszkań na wynajem stoi otworem przed wszystkimi osobami, które chcą żyć na własną rękę, ale nie stać ich na własne mieszkanie.

BRAK KREDYTU I POCZUCIE WOLNOŚCI

Podczas gdy jedni wybierają mieszkanie na wynajem przez wzgląd na brak zdolności kredytowej czy brak środków na wkład własny, inni, spełniając ww. warunki, świadomie wybierają mieszkania na wynajem. Osoby te, wyżej od poczucia własności cenią sobie wolność od długoletnich zobowiązań finansowych względem banków, swobodę i brak ograniczeń związanych z kredytem.

Do ww. aspektów można dodać jeszcze co najmniej dwa:

– ze strony WYNAJMUJĄCEGO – kłopoty z NAJEMCAMI

– ze strony NAJEMCY – kłopoty z WYNAJMUJĄCYMI

A z którym z aspektów Wy utożsamiacie NAJEM?

O negatywnych aspektach NAJMU, które w dużej mierze można zniwelować, następnym razem.

Agata Ratajczak