Przeprowadzenie procesu sprzedaży oraz przekazanie nieruchomości

Pierwsze spotkanie jest zazwyczaj szczerą rozmowa o potrzebach i oczekiwaniach Klienta.

Doradca QUALITY przedstawi pełen wachlarz możliwości, rozwiązań zmierzających do osiągnięcia pożądanego celu oraz odniesie się do sytuacji na lokalnym rynku nieruchomości.

Następnie wspólnie z Klientem ustali plan marketingowy, który określi konkretne formy kampanii promocyjnej oraz kolejne czynności, wg których będziemy zmierzać do naszego wspólnego celu jakim jest sprzedaż/ zakup nieruchomości.

Prawidłowe i skrupulatne działanie w ścisłej współpracy z Klientem wręcz gwarantuje sukces.

Informacje o przeprowadzonych czynnościach i ich efektach są przekazywane zleceniodawcy w co miesięcznych raportach oraz częstych kontaktach telefonicznych. Bieżąca analiza działań promocyjnych i reakcji rynku na te działania, pozwala na szybkie reakcje i alternatywne działania.

Dzięki dobrej znajomości danej nieruchomości możemy samodzielnie przeprowadzać prezentacje, odpowiadać na zadawane pytania Kupujących w sposób wyczerpujący i zgodny z faktami, aby w jak najmniejszym stopniu angażować czas Sprzedającego.

Po negocjacjach i decyzji o transakcji, zajmujemy się kompletacją dokumentów obu stron transakcji. Jesteśmy do dyspozycji przedstawiciela banku (jeśli występuje kredyt) oraz notariusza. Uczestniczymy w umowie przeniesienia praw własności (sprzedaży/kupna). Nasza współpraca kończy się przekazaniem nieruchomości protokołem zdawczo – odbiorczym.

Zlecając Nam sprzedaż swojej nieruchomości, oddajesz ją w dobre ręce, a sam możesz zająć się obowiązkami zawodowymi, rodziną, czy hobby.

Danuta Jankowska – Mrozek