Ubezpieczenie OC a wynajem nieruchomości, czyli jak dodatkowo się zabezpieczyć

Przy wynajmie mieszkanie właściciele często zastanawiają się w jaki sposób zabezpieczyć swoje mienie przed ewentualnymi szkodami. Może to zrobić za pomocą prawidłowo skonstruowanej umowy najmu i protokołu zdawczo odbiorczego, kaucji oraz ubezpieczenia. Dlaczego zasadne jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku wynajmowania mieszkania , kto i dlaczego powinien rozważyć jego zakup i jakie można mieć z tego tytułu korzyści?

Ubezpieczenie OC jest często składową polisy mieszkaniowej i zabezpiecza szkody wynikające czy to z posiadania nieruchomości czy też wynajmu i dotyczy w równym stopniu właściciela jak i najemcę.

Warto zwrócić uwagę czy proponowane ubezpieczenie zawiera odpowiednie klauzule gdyż inaczej powinno być skonstruowane ubezpieczenie dla lokatora, a inaczej dla właściciela

Czym w zasadzie jest Ubezpieczenie OC i dlaczego powinniśmy go rozważyć?

W skrócie można powiedzieć, że Ubezpieczenie OC ubezpieczonego od szkód wyrządzonych osobom trzecim nie umyślnie lub w wyniku tzw. rażącego niedbalstwa.

Szczegółowo temat odpowiedzialności cywilnej reguluje Kodeks Cywilny.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferujące ubezpieczenie OC w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia określają zakres ochrony zgodnie z KC dla odpowiednich klauzul, dlatego warto skorzystać z usług dobrego agenta ubezpieczeniowego, który dopasuje i wybierze ubezpieczenia zależnie od potrzeb i sytuacji.

Ubezpieczenie OC coraz częściej stanowi dodatkowe zabezpieczenie przy wynajmie nieruchomości. Jest to doskonała alternatywa lub uzupełnienie kaucji. Kaucja to zwykle jedno lub dwukrotny czynsz. Jednak szkody wynikające z posiadania lub wynajmowania nieruchomości mogą okazać się dużo wyższe niż wspomniana kaucja;

OC właściciela przydaje się wtedy, kiedy zniszczenia nie są winą lokatora. Chodzi tutaj zarówno o szkody wyrządzone innym podmiotom, jak i lokatorowi (np. zniszczenie jego ruchomości domowych wynikłe z zaniedbania przeprowadzania bieżących przeglądów, czy konserwacji instalacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego)

Ubezpieczenie OC coraz częściej wymagane jest również od najemców.

OC najemcy obejmuje zarówno zniszczenia ruchomości będące na wyposażeniu mieszkania (np. meble, sprzęt RTV AGD) oraz stałych elementów (jak szafy wnękowe, zabudowa kuchenna, ściany). Działa także wtedy, gdy szkody dokonało dziecko, zwierzak najemcy lub osoba zatrudniona przez najemcę, np. niania czy pomoc domowa.

Warto pamiętać, że polisa jest przypisana do najemcy, a nie do właściciela i działa także przy zmianie mieszkania . To dobry atut przy próbie kolejnego wynajmu.

Podsumowując z ubezpieczenia OC można pokryć straty, jakie poniósł właściciel, lokator, sąsiedzi lub administracja budynku,

Zarówno Właściciel/wynajmujący i Najemca powinni rozważyć wykup odpowiedniego ubezpieczenia OC by zabezpieczyć szkody większe wartości niż kaucja.

Właściciel ma pewność uzyskania pokrycia strat z ubezpieczenia, a najemca odpowiedzialność przenosi na TU tym samym nie musi ponosić kosztów z własnej kieszeni.

Przy wyborze Oc warto zwrócić uwagę na Ogólne warunki ubezpieczenia tak by dobrać odpowiednie ubezpieczenie do naszych potrzeb i sytuacji życiowej,

Dodatkowy wydatek w wysokości kilkudziesięciu złotych rocznie pozwoli uniknąć kłopotów znacznie bardziej kosztownych oraz niepotrzebnego stresu w sytuacji większej szkody.

Danuta Jankowska Mrozek